Gói đăng ký

Gói đăng ký

Ngừng lãng phí thời gian và tiền bạc khi thiết kế và quản lý các phần mềm không đạt kết quả. Khi sử dụng CRM Go của AppTeng - Hiệu quả và Năng suất Kinh doanh của bạn chắc chắn được đảm bảo!

Gói Miễn phí
0 ₫

Mỗi tháng

 • 2 Tài khoản nhân viên
 • 10 Liên hệ
 • 20 Biên lai
 • 20 Báo giá
 • Quản lý dự án
 • Giao dịch định kỳ
 • Module kiểm kê
 • Chat trực tiếp
 • Lưu trữ File
 • Thanh toán trực tuyến
Gói Miễn phí
0 ₫

Mỗi năm

 • 10 Tài khoản nhân viên
 • 30 Liên hệ
 • 300 Biên lai
 • 300 Báo giá
 • Quản lý dự án
 • Giao dịch định kỳ
 • Module kiểm kê
 • Chat trực tiếp
 • Lưu trữ File
 • Thanh toán trực tuyến
baloon
Nâng cao
179.000 ₫

Mỗi tháng

 • 10 Tài khoản nhân viên
 • 50 Liên hệ
 • 300 Biên lai
 • 300 Báo giá
 • Quản lý dự án
 • Giao dịch định kỳ
 • Module kiểm kê
 • Chat trực tiếp
 • Lưu trữ File
 • Thanh toán trực tuyến
baloon
Nâng cao
1.790.000 ₫

Mỗi năm

 • 20 Tài khoản nhân viên
 • 100 Liên hệ
 • 500 Biên lai
 • 500 Báo giá
 • Quản lý dự án
 • Giao dịch định kỳ
 • Module kiểm kê
 • Chat trực tiếp
 • Lưu trữ File
 • Thanh toán trực tuyến
Gói đăng ký Premium
249.000 ₫

Mỗi tháng

 • Không hạn chế Tài khoản nhân viên
 • Không hạn chế Liên hệ
 • Không hạn chế Biên lai
 • Không hạn chế Báo giá
 • Quản lý dự án
 • Giao dịch định kỳ
 • Module kiểm kê
 • Chat trực tiếp
 • Lưu trữ File
 • Thanh toán trực tuyến
Gói đăng ký Premium
2.490.000 ₫

Mỗi năm

 • Không hạn chế Tài khoản nhân viên
 • Không hạn chế Liên hệ
 • Không hạn chế Biên lai
 • Không hạn chế Báo giá
 • Quản lý dự án
 • Giao dịch định kỳ
 • Module kiểm kê
 • Chat trực tiếp
 • Lưu trữ File
 • Thanh toán trực tuyến