Tính năng

Tính năng cốt lõi

Ngừng lãng phí thời gian và tiền bạc khi thiết kế và quản lý các phần mềm không đạt kết quả. Khi sử dụng CRM Go của AppTeng - Hiệu quả và Năng suất Kinh doanh của bạn chắc chắn được đảm bảo!

Thống kê

Quản lý tài khoản mà không cần bất kỳ kiến ​​thức kế toán nào

Biên lai

Tạo Biên lai chuyên nghiệp và chấp nhận thanh toán trực tuyến

CRM

Liên hệ với Nhóm liên hệ và Cổng thông tin khách hàng phong phú

Khách hàng tiềm năng

Quản lý khách hàng tiềm năng từ các nguồn khách hàng tiềm năng khác nhau với chế độ xem kanban

Dự án

Quản lý các loại dự án khác nhau với các mốc quan trọng

Công việc

Quản lý công việc với chế độ xem kanban và giao nhiệm vụ cho nhân viên

Bảng báo giá

Tạo Báo giá chuyên nghiệp để thu hút sự chú ý của khách hàng

Chat trực tiếp

Trò chuyện thời gian thực với nhân viên, khách hàng.

Thanh toán Online

Chấp nhận Thanh toán Trực tuyến từ Khách hàng